ผับไหนก็ไม่รู้ แต่ที่รู้ๆ ว่าเสียงไทยแน่นอน

เรื่องที่ใกล้เคียง